ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Violence Act Shan Version

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด แผ่นพับ
ประเด็น สิทธิสตรี
เผยแพร่ 2021