ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Tsunami

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด นิตยสาร
ประเด็น ภัยธรรมชาติ
เผยแพร่ 2005