ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

publication

publication

Show:
Sort By:
Migrant Diary 2015

 Name: Migrant Diary 2015
 Language: Shan
 Published: December 2014

Migrant's Poem Vol.3

 Name: Migrant's Poem Vol.3
 Language: Shan
 Published: June 2015

Migrant movement consultation

 Migrant movement consultation Shan version

Organizing for Justice

Organizing for Justice  Shan version

Migrant Diary 2012

 Name: Migrant Diary 2012
 Language: Shan
 Published: December  2011

Migrant diary 2011

Migrant diary 2011

ARM

Automatic Response Mechanism 

Poem

Poem

Women Exchange Report 2009

 Name: WE 2009's report
 Volume:22
 Language: Shan 
 Published: March 2010

Domestic Work is Work

Name: "Domestic Work is Work"
Volume:21
Language: Shan 
Published: January 2010

Walking for Working Women

Name: Walking for Working Women
Volume:20
Language: Shan 
Published: April 2009

Reproductive Health

Name: Reproductive Health
Volume:19
Language: Shan 
Published: December 2008

Nature Disaster

Name: Nature Disaster 
Volume:18
Language: Shan 
Published: October 2008