ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Nature Disaster

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด นิตยสาร
ประเด็น ภัยธรรมชาติ
เผยแพร่ 2008