ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

ไดอารี่แรงงาน ภาษาพม่า 2021

publication
ภาษา พม่า
ชนิด ไดอารี่แรงงาน
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2021