ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Migrant Diary SHAN 2023

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด ไดอารี่แรงงาน
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2022