ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Migrant Diary Burmese 2023

publication
ภาษา พม่า
ชนิด ไดอารี่แรงงาน
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2022