ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Migrant Diary 2022 Shan Version

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด ไดอารี่แรงงาน
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2021