ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Migrant Diary 2019 (Shan)

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด ไดอารี่แรงงาน
ประเด็น นโยบายแรงงาน
ประเด็น เทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่ 2018