ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Migrant Diary 2018

publication
ภาษา พม่า
ชนิด ไดอารี่แรงงาน
ประเด็น การย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย
เผยแพร่ 2018