ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Migrant Diary 2017

publication
ภาษา พม่า
ชนิด ไดอารี่แรงงาน
ประเด็น นโยบายแรงงาน
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2016