ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Migrant Diary 2015

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด ไดอารี่แรงงาน
ประเด็น สิทธิผู้หญิง
ประเด็น สุขภาพ
เผยแพร่ 2014