ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Migrant Diary 2012

 

 

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด ไดอารี่แรงงาน
ประเด็น สื่อ
ประเด็น สุขภาพ
เผยแพร่ 2011