ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Migrant diary 2011

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด ไดอารี่แรงงาน
ประเด็น นโยบายแรงงาน
เผยแพร่ 2011