ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Knowledge for Daily Living, Vol 23

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด นิตยสาร
ประเด็น สิทธิผู้หญิง
ประเด็น สิทธิแรงงาน
ประเด็น สุขภาพ
ประเด็น ไดอารี่แรงงาน
เผยแพร่ 2016