ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Knowledge for Daily Living, Vol 13

publication
ภาษา พม่า
ชนิด นิตยสาร
ประเด็น สิทธิแรงงาน
ประเด็น สุขภาพ
ประเด็น เด็กและเยาวชน
ประเด็น ไดอารี่แรงงาน
เผยแพร่ 2016