ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Knowledge for Daily Living, Vol 11

publication
ภาษา พม่า
ชนิด นิตยสาร
ประเด็น นโยบายแรงงาน
ประเด็น สิทธิแรงงาน
ประเด็น สุขภาพ
เผยแพร่ 2015