ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Forced Migration and Forced labour

publication
ภาษา พม่า
ชนิด รายงาน
ประเด็น สิทธิผู้หญิง
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2005