ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

โควิด 19 เปรียเทียบกับ ไข้หวัด ภาษาไทใหญ่

COVID19vsother

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด อินโฟกราฟฟิก
ประเด็น โควิด 19
เผยแพร่ 2020