ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

โปสเตอร์การกักตัว 14 วัน โควิต-19 ภาษาไทใหญ่

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด โปสเตอร์
ประเด็น โควิด-19
เผยแพร่ 2021