ผมกับเพื่อน เราเป็นชาติพันธุ์ปะล่องจากประเทศเมียนมาร์ เข้ามาทำงานในประเทศไทยกันหลายปีแล้ว โดยมาทำงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายงานมาหลายที่ ช่วงต้นปี 2562 มีผู้รับเหมารายหนึ่ง ที่เป็นคนไทยใหญ่ มาชวนไปทำงานก่อสร้างด้วย บอกว่าจะให้ค่าจ้างรายวันสูง มีรถรับส่งตอนไปทำงาน และช่วยออกค่าที่พักให้บางส่วน ซึ่งเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ เนื่องจากเป้าหมายที่พวกเรามาทำงานที่ประเทศไทยก็เพราะอยากได้เงิน อยากมีรายได้ที่ดี ผมกับเพื่อนจำนวน 20 คน จึงได้ตัดสินใจไปทำงานกับเขา แรก ๆ ก็ดี เงินค่าจ้างออกตรงเวลา ช่วยจ่ายค่าที่พักให้บางส่วน ตามที่เขาบอกไว้ตั้งแต่แรก เมื่อต้นปี 2563 เริ่มมีปัญหา โดยค่าจ้างออกช้า และให้เบิกเงินค่าจ้างได้ทีละนิดที่ละหน่อย แต่เขาก็ให้พวกผมไปทำงานเหมือนเดิม และบอกว่า “ถ้าส่งงานเรียบร้อยแล้วจะจ่ายค่าจ้างให้”

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2562 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ โดยทีมสื่อและทีมสุขภาพฯ ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ฟังสถานีวิทยุแมพเรดิโอ ณ บ้านป่าเหมือด  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์องค์กร สถานีวิทยุแมพเรดิโอ แนะนำแอฟแมพเรดิโอ แจกสื่อของมูลนิธิฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ  สอบถามความคิดเห็นของผู้ฟัง ให้ข้อมูลขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงาน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ โดยทีมสื่อและทีมสุขภาพฯ ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ฟังสถานีวิทยุแมพเรดิโอ ณ บ้านป่าตอง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์องค์กร สถานีวิทยุแมพเรดิโอ แนะนำแอฟแมพเรดิโอ แจกสื่อของมูลนิธิฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ เล่นเกมแจกรางวัล สอบถามความคิดเห็นของผู้ฟัง เพื่อนำมาพัฒนารายการต่อไป และทีมสุขภาพฯ ได้คัดกรองวัณโรคให้กับแรงงาน