โครงการสื่อ(MMM) วิทยุชุมชน

ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)

รายละเอียดลักษณะงาน

สถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานีวิทยุชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสื่อของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อ  การผลิตสื่อสำหรับให้ความรู้และเป็นสื่อการรณรงค์ในภาษาแรงงานข้ามชาติเช่น ภาษาพม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่   และจะมีการขยายขอบเขตไปยังภาษาของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ อื่นๆตามความเหมาะสม  ภารวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  นอกจากนั้นยังทำการแปลภาษาของสื่อจากภาครัฐให้เป็นภาษาของแรงงานอีกด้วย  ทั้งนี้โครงการสื่อเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการอื่นๆของมูลนิธิฯในการผลิตสื่อต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างสื่อของทางโครงการได้แก่  สารคดี  หนังสือ  นิตยสาร แผ่นพับ ซีดี วีดีโอซีดี และวิทยุชุมชน