การอบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพแกนนำแรงงาน (Leadership Training)

เขียนโดย Super User on . Posted in อัพเดทโครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง(RFA)

โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง (RFA) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ( MAP ) ได้มีการจัดอบรมให้กับแกนนำแรงงานในเชียงใหม่ ณ โรงแรมสินธนารีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แรงงานข้ามชาติ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ MAP,Power อำนาจคืออะไร, ตัวเราเองมีอำนาจอะไรบ้าง Power Over, Power sharing, Power within สถานที่พยาบาลในเชียงใหม่ , การเข้าถึงการรักษา , การแจ้งเกิดและการแจ้งตายโดนมีแรงงานจากหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมอบรมจำนวน 22 คน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ให้ผลตอบรับว่า การอบรมครั้งนี้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการหน่วยงานของรัฐเช่นสถานที่พยาบาลเป็นต้น

 

112

114

 

143

 160

165

189

 200

233

Add comment


Security code
Refresh

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker