IMG 1406

วันที่ 28 มิถุนายน2559ที่ผ่านมาโครงการสื่อ(MMM)  ภายใต้มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์ (MAP Foundation) ได้ลงพื้นที่ไปยังแคมป์ก่อสร้างบริเวณ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีแรงงานในแคมป์ประมาณ 200คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพก่อสร้าง

IMG 1360

การลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำองค์กรให้เป็นที่รู้จัก ว่ามูลนิธิแมพทำงานเกี่ยวข้องกับพี่น้องแรงงานอย่างไร และมีโครงการอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานด้านไหนบ้าง เช่น สิทธิของแรงงานข้ามชาติ สิทธิทำงานบ้าน เรื่องสุขภาพ HIV/AIDS การศึกษาของเด็ก และอำนวยความสะดวกกระบวนด้านการศาลนอกจากนี้ทางทีมสื่อยังได้แนะนำ ช่องทางการเข้าถึงสื่อของมูลนิธิ เช่น วิทยุ MapRadioFM99 MHz หรือ AM 1476 kHzการติดตั้งแอฟMapRadioFM99 MHzสำหรับสมาร์ตโฟนและ ช่องทางการรับสื่อสิ่งพิมพ์จากมูลนิธิแมพ เป็นต้น

IMG 1355

 

อีกทั้งยังได้อัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวกับแรงงาน เช่น เรื่องข้อเสนอ12 ข้อของแรงงานที่เสนอต่อรัฐบาลไทยผ่าน นางอองซานซูจี ส่วนใหญ่เรียกร้องให้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายแรงงานของไทย เช่น ให้ได้ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท และให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการถูกรีดไถจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นต้น

 MG 1369

นอกจากนี้ยังได้นำสื่ของมูลนิธิฯ ไปแจกให้กับพี่น้องแรงงานไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ซีดีเสียง ถุงยางอนามัย และได้มีการูดคุยแลกเปลี่ยนติดตามสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติ เรื่องบัตรสีชมพู และอื่นๆ 

 

ในครั้งนี้ประเด็นที่พี่น้องแรงงานมีความกังวลใจ และสอบถามเป็นอย่างมาก คือเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่ให้พี่น้องแรงงานที่ถือวีซ่า และพาสปอร์ตชั่วคราว ซึ่งอยู่ครบ 4 – 6 ปี ให้ไปขึ้นทะเบียนบัตรสีชมพู 

 

ซึ่งการจดทะเบียนแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นั้นจะดำเนินการจด ทะเบียนแรงงานเป็นเวลา 120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แรงงานที่จดทะเบียน จะได้รับอนุญาตทำงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

เมื่อก่อนพี่น้องแรงงานถือวีซ่า และพาสปอร์ตชั่วคราว ซึ่งสามารถเดินทางได้ ทำใบอนุญาตขับขี่ได้ แต่หากไปขึ้นทะเบียนบัตรสีชมพูแล้ว พี่น้องแรงงานก็มีความกังวลว่าจะไม่สามารถเดินทางได้หรือต่อใบขับขี่ได้ 

 

 MG 1294