โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน ลงพื้นที่สวนส้มทรายทอง 1

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ช่วงเย็น โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน (CHE Program) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ได้ลงพื้นที่สวนส้มทรายทอง 1  ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งประมาณร้อยกว่าคน ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ กิจกรรมครั้งนี้นั้นจัดเพื่อให้ความรู้เรื่องเอชไอวี (HIV) วัณโรค (TB)  แรงงานให้ความร่วมมือและความสนใจเป็นอย่างดี 

IMG 20170816 091055

IMG 20170816 094558

IMG 20170815 192108

IMG 20170815 190730

 

Add comment


Security code
Refresh

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker