เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ช่วงเย็น โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน (CHE Program) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ได้ลงพื้นที่สวนส้มทรายทอง 1  ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งประมาณร้อยกว่าคน ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ กิจกรรมครั้งนี้นั้นจัดเพื่อให้ความรู้เรื่องเอชไอวี (HIV) วัณโรค (TB)  แรงงานให้ความร่วมมือและความสนใจเป็นอย่างดี 

IMG 20170816 091055

IMG 20170816 094558

IMG 20170815 192108

IMG 20170815 190730