แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุป หนังสือสั่งการกรมการจัดหางานเรื่องการดำเนินการตามมติครม. 6 สิงหาคม 2556‏ Super User 1970
มติคณะรัฐมนตรีขยายเวลาผ่อนผันออกไปอีก 120 วัน‏ Super User 2997
ขยายระยะเวลายื่นความต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติ‏ ถึง 31 มีนาคม 2556 Super User 2276
รายชื่อและแผนที่ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา กรณีพิเศษ Super User 1044
ขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานพม่า ปี56‏ Super User 2473
วันแรงงานข้ามชาติสากล 18 ธันวาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่ Super User 1919
งานเปิดตัว เอกสารข้อค้นพบจากการศึกษาโครงการ RegularRights เรื่อง การมีสถานภาพถูกกฏหมายของแรงงานข้ามชาติ Super User 410
18 December 2012 International Migrants Day :DO THEY KNOW IT'S INTERNATIONAL MIGRANTS DAY? Super User 508
วันแรงงานข้ามชาติสากล กรุงเทพฯ 2555 Super User 1713
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยื่นสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ‏ วันที่ 23 พ.ย. 2555 Super User 22492

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker