ประกาศจากกรมการปกครอง เรื่อง การขอมีสัญาชิไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เขียนโดย Super User on . Posted in Current Migration Policy ..


ประกาศจากกรมการปกครอง เรื่อง การขอมีสัญาชิไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2560

>>>>Download<<<<

Add comment


Security code
Refresh

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker