แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หนังสือกรมการขนส่งทางบก เรื่องการทำใบขับขี่ของแรงงานข้ามชาติและคนที่ยังไม่มีสัญชาติไทย‏ Super User 1453
ประกาศ 2 กรกฎาคม 2558 การปรับปรุงขั้นตอน พิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิวรรคสอง (ฉบับที่ 2) Super User 1707
มติครม. 3 มีนาคม 2558 เรื่องการจัดระบบแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ Super User 8521
จัดหางานเชียงใหม่ ประกาศ..ขยายระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ (One Stop Service) ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2557 นี้เท่านั้น!!! Super User 945
ศูนย์จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ Super User 2506
หนังสือสำนักงานทะเบียนกลาง เรื่อง การจัดทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงาน... Super User 1710
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงาน... Super User 2028
ขั้นตอนการรับคำร้องกรณีแรงงานมาขความช่วยเหลือ Super User 1072
Order of Thai Prime Minister 2nd June 2010 (ENGLISH) Super User 583
Process for Nationality Verification Super User 1343

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker