IMG20160725140503

ศูนย์ตรวจเลือด HTC หรือ ศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ หนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน (CHE) จากมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP)
ศูนย์ HTC เป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพเฉพาะโรค โดยจะเน้นให้บริการแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจเลือดเพื่อหาเชื่อ HIV หรือ โรคอื่นๆ ที่สามารถติดต่อได้ผ่านทางเพศสัมพันธ์

ในเดือนกรกฎาที่ผ่านมา มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาใช้บริการตรวจเลือดเพื่อหาเชื่อ HIV จำนวนทั้งสิ้น 14 คนเป็นเพศหญิง 8 คน และเป็นเพศชาย 6 คน ศูนย์ HCT นี้ตั้งอยู่บริเวณหลังโลตัสคำเที่ยง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ตั้งแต่ 5 โมงเย็น – 1 ทุ่ม (17.00 – 19.00 น.) ในทุกๆ วันพฤหัสบดีจะมีหมอผู้เชียวชาญมาให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง HIV และโรคอื่นๆที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และทุกวันเสาร์ ที่ศูนย์จะมีบริการตรวจเลือด แบบ Same day result หรือการตรวจเลือดที่สามารถรู้ผลได้ภายในวันเดียวให้ฟรี นอกจากการตรวจเลือดแล้ว ที่ศูนย์ HTC ยังมีการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจเลือด และที่สำคัญข้อมูลของผู้ที่มาตรวจเลือดจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ยกเว้นแต่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ข้อมูลทั้งหมดทางศูนย์ HTC จะปิดไว้เป็นความลับ
หากต้องการรับคำปรึกษาในเรื่อง HIV และโรคอื่นๆที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถมารับคำปรึกษาได้ในทุกวันพฤหัสบดี และ หากท่านใดต้องการตรวจหาเชื่อ HIV ก็สามารถมาตรวจได้ทุกวันเสาร์ตามเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้น


ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเป็นพื้นที่ ที่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วย ให้การรักษา ให้ความช่วยเหลือ รวมไปถึงเป็นแหล่งรวบรวมพลัง และกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เพราะการให้คำปรึกษา และการให้กำลังใจ จะทำให้ผู้ป่วยมีจิตใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือความเข้าใจและการยอมรับจากบุคคลรอบข้างนั้นถือเป็นกำลังใจชั้นดี ที่จะทำให้ผู้ป่วยสามรถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สมบูรณ์ แข็งแรง และมีความสุขกับการดำเนินชีวิตในทุกๆวัน