เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2559  เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมสิทธิแรงงาน (Migrant Rights Promotion Working Group) MRPWG ได้จัดวันแรงงานแห่งชาติขึ้น ที่วัดป่าเก่า อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีกลุ่มแรงงาน อ.แม่สอด กว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม
       
       ภายในงานนอกจากจะมีการจัดเวทีให้ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และสิทธิแรงงานแล้ว ยังมีการประกาศเรียกร้องให้กระทรวงแรงงาน ผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานในพื้นที่ จ.ตาก และจังหวัดใกล้เคียง จ่ายค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท, ให้กระทรวงแรงงาน สั่งเจ้าหน้าที่แรงงานกำชับนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทุกฉบับ และให้ขจัดนายหน้าที่ฉวยโอกาสจัดการเรื่องเอกสาร การพิสูจน์สัญชาติให้แก่แรงงาน ในราคาเกินความเป็นจริง
       
       

DSC01582

 

DSC01593

DSC01602

DSC01612

DSC01616