12544197 551299515026532 1270138420 o

ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ประเทศไทยมีงานวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็น ครั้งแรก และได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนถึงปี พ.ศ. 2506 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้เปลี่ยนวันจัดงาน วันเด็กแห่งชาติใหม่เพื่อความเหมาะสม

 

12511203 551299111693239 748465386 o
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2507 ประกาศเปลี่ยนวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่ สองของเดือนมกราคม งานวันเด็กแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ. 2508 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

12511214 551299581693192 609560986 o

12510983 551299648359852 75869622 o


ดังนั้นในปีนี้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ตรงกับ วันเสาร์ที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2559   ทางมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ หรือ  (MAP Foundation) ร่วมกับคณะครูและเยาวชนจากโรงเรียนช่างเคี่ยน  ต.สุเทพ อ.เมือง ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ที่บ้านแม่เตียน   อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่   
โดยโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการเข้าถึงการศึกษา หรือ (RFA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิแมพนั้น นอกจากได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กแล้ว ทางมูลนิธิยังส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาให้เด็กทุกคนเข้าถึงสิทธิการศึกษา และให้มีสิทธิเท่าเทียมกันในสังคม และได้รับสิ่งที่ดีๆ เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ

 


12511259 551299101693240 1506344772 o

กิจกรรมในวันเด็กนี้วันนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 120 คน  มีคณะครูและเด็กๆจากโรงเรียนช่างเคี่ยน เด็กๆ บ้านแม่เตียน ชาวบ้านในหมู่บ้านแม่เตียน และผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงคณะพระสงฆ์ทั้งหมด 20 รูป

12511789 551299698359847 448676078 n

 

12528025 552784591544691 1461298864 n (1)


 สถานที่จัดกิจกรรมในวันเด็ก ปี พ.ศ.2559 ปีนี้อาจไกลจากตัวเมืองและอยู่บนพื้นที่สูง เด็กที่อยู่ในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ (ชนเผ่ากะเหรี่ยง)  
โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น วิ่งสามขา ชักเย่อ เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง เป็นต้น ซึ่งของรางวัลที่นำไปแจกให้เด็กๆในหมู่บ้านแม่เตียน ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง    ยารักษาโรค รถจักยาน ขนม และของเล่นอีกมากมาย ในกิจกรรมครั้งนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน ที่ได้ความร่วมมือจากเยาวชนโรงเรียนช่างเคี่ยนที่นำเกมส์กิจกรรมดีๆ ที่สนุกสนานให้เด็กๆในหมู่บ้านแม่เตียนได้เล่นและสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเด็กในหมู่บ้าน

12528373 551299148359902 995240834 o

12540338 552784558211361 803873861 n

12544044 551299285026555 2035452753 o

12556966 551299475026536 1030648759 o

12557259 551299135026570 75673256 o

12570903 552783198211497 1962626175 n

 

12583839 552784561544694 451367071 n