1

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2558 โครงการสิทธิแรงงาน มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP) ร่วมกับกลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA) จัดกิจกรรม ค่ายสิทธิแรงงานครั้งที่ 3 ” ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกร อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่

IMG 6352

กลุ่มแรงงานสามัคคี หรือ Worker Solidarity Association(WSA) เป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่รวมตัวกันขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

IMG 6673

ค่ายแรงงานครั้งนี้ มุ่งเน้นให้แกนนำและสมาชิกของกลุ่ม W.S.A. ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาส ของกลุ่ม เพื่อนำไปทำเป็นแผนพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กิจกรรมแรกเมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดค่ายคือกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้น และในวันต่อมากิจกรรมช่วงเช้าเริ่มด้วยกิจกรรมเกมส์ Dynamic ประกอบไปด้วยเกมส์ทั้งหมด 4 เกมส์ ได้แก่

 

2

 

1.เกมส์รูปปั้น : มุ่งเน้นเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 

32

 

2. เกมส์ส่งคน : มุ่งเน้นเรื่องความอดทน เพราะในการทำงาน อาจต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆ ความอดทนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับอุปสรรคเหล่านั้น

 

4

3. เกมส์ตุ๊กตาล้มลุก : มุ่งเน้นเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพราะการจะทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกทุกคนต้องเชื่อใจกัน มีความสามัคคีกันในกลุ่ม

5

4. เกมส์แก้ปม: มุ่งเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

6

กิจกรรม ต่อมาคือกิจกรรม การเข้าฐานปฏิบัติการเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ทบทวนการทำงานของกลุ่ม W.S.A ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร อะไรบ้างที่เป็นโอกาส และอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรค ต่อการทำงานของกลุ่ม และสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนา ให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้นในปีต่อๆไป

 

ปิดท้ายกิจกรรมทั้งหมดด้วยการร่วมแบ่งปันความรู้สึกที่สมาชิกทุกคนมีต่อค่ายแรงงานในครั้งนี้ สมาชิกค่ายทุกคนต่างบอกว่า ได้รับความรู้ และทักษะต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปพัฒนากลุ่มของตนให้มีความเข้มแข็งขึ้น ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ และหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกในปีต่อๆไป

IMG 6729

ทางทีมงานเองก็ขอขอบคุณพี่น้องแรงงานข้ามชาติทุกคนที่ให้การตอบรับกับการจัดค่ายแรงงานนี้ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับเหล่าพี่น้องแรงงานข้ามชาติอีกในปีต่อๆไปเช่นกัน ขอบคุณค่ะ/ครับ