ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ อีกหนึ่งช่องทางหนึ่งของแรงงานข้ามชาติที่ประสบปัญหาจากการทำงาน

เขียนโดย Super User on . Posted in news

IMG 20160905 134837

เมื่อวันจันท์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30น.- 16.00 น. ได้มีการเปิดศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมปรึกษาหารือเรื่องคณะทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ร่วมบริการฯ

งานประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ Hidden Lives Hidden Patients : แสงสว่างหลังความมืด

เขียนโดย Super User on . Posted in news

 

images

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมวิชาการถูกจัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จากจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ครั้งนี้ทางมูลนิธิ MAP ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมฟังบรรยายด้วย โดยนาย แก้ว แก่เสือ ผู้ดูแลโครงการ Crisis Support Unit จากโครงการ RFA เป็นตัวแทนจาก มูลนิธิ MAP เข้าร่วม
หัวข้อการบรรยายในครั้งนี้คือ Hidden Lives Hidden Patients : แสงสว่างหลังความมืด ตลอดระยะเวลา 2 วันที่มีการจัดประชุมได้มีการร่วมพูดคุย แนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย HIV ระยะสุดท้าย จากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ ทั้งนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบาย Palliative Care หรือ การดูแลแบบประคับประคอง การเสวนาเรื่องการดูแล Palliative Care ในกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากตัวแทนเครือข่ายโรงพยาบาลทั้ง 8 จังหวัดในเขตภาคเหนือ นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรพิเศษจากประเทศฟิลิปปินส์เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ Palliative Care in the elderly of Philippines หรือ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบประคับประคองของประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งยังมีการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์จริงของวิทยากรที่มาบรรยาย ในช่วงท้ายของการจัดประชุมได้มีการพูดถึงข้อกฎหมายและประเด็นทางจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย โดย ศาสตร์จารย์ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการทั้ง 2 วัน ทาง Suandok Palliative Care (SPC) ได้มอบเกียรติบัตรรับรองให้แก่ผู้เข้าร่วม

MAP ลงพื้นที่แจกสื่อ ณ พื้นที่ชุมชนแรงงานข้ามชาติ หมู่บ้านกาญกนกวิลล์ 2

เขียนโดย Super User on . Posted in news

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP Foundation) นำโดยทีมฝ่ายสื่อ MAP Multimedia (MMM) ได้ลงพื้นที่ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ ณ หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 2  ต.สันปูเลย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ และสิทธิต่างๆของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งนอกจากแผ่นพับ โปรชัวร์ และVCD ที่ทางมูลนิธิได้จัดทำขึ้น ยังมีสื่อรูปแบบใหม่ คือ แอปพลิเคชั่น MAP Radio Fm 99 Mhz ในระบบ Android  ที่จะทำให้เหล่าแรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงข่าวสารได้สะดวกมากขึ้นโดยสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในสมาร์ทโฟนเพื่อรับฟังข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติผ่านคลื่นวิทยุภายใต้โครงการวิทยุชุมชน ของ MAP Multimedia (MMM)

และทางทีมงานได้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นให้กับแรงงานที่ต้องการให้ช่วยติดตั้งให้ พร้อมทั้งแจกคู่มือการติดตั้งให้เพื่อแรงงานสามารถไปติดตั้งได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งได้รวบรวมความคิดเห็นของแรงงานหลังจากที่ได้อ่านหรือดูสื่อต่างๆของ MAP เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่อไป

MAP Foundation ศึกษาดูงานศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ DIC (Drop In Center) และศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ HTC (HIV test Center)

เขียนโดย Super User on . Posted in news

IMG 0787

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP Foundation) ได้เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ DIC (Drop In Center) และศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ HTC (HIV test Center) ภายใต้ โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน (CHE) ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

MAP ลงพื้นที่แจกสื่อ ณ พื้นที่ชุมชนแรงงานข้ามชาติ หมู่บ้านกาญกนกวิลล์ 11

เขียนโดย Super User on . Posted in news

IMG 0149

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ทีม MAP Multimedia (MMM) หรือทีมฝ่ายสื่อของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP Foundation)
ได้ ลงพื้นที่ในชุมชนแรง หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งภายในชุมชนมีแรงงานข้ามชาติประมาณร้อยกว่าคนอาศัยอยู่ร่วมกัน
การลง พื้นที่ครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกสื่อต่างๆเช่น แผ่นพับ โปรชัวร์ VCD ฯลฯ เพื่อให้พี่น้องแรงงานได้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ สิทธิต่างๆ
และเพื่อที่จะมารวบรวมความคิดเห็นของแรงงานหลังจากที่ได้อ่านหรือดูสื่อต่างๆของ MAP ในเดือนถัดไป

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker