มูล นิธิแมพคือองค์กรพัฒนาเอกชน(NGO) ระดับท้องถิ่น ที่ทำงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าซึ่งอยู่ อาศัยและทำงานในประเทศไทย โดยผ่านวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

  • อำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงการบริการทางสังคมและสุขภาพ

  • ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิ, กฎหมาย รวมทั้ง นโยบายและประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติ

  • จัดการอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค  รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องเอชไอวีเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มกันของแรงงานข้ามชาติรวมทั้งความพยายามในการปฏิสัมพันธ์กันทั้งในและระหว่างชุมชนแรงงานข้ามชาติ

  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและเป็นตัวแทนแรงงานข้ามชาติในการเรียกร้องความยุติธรรม

  • เสนอแนะแนวทางและรณรงค์ให้ได้มาซึ่งนโยบายที่คุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพ

  • ประสานงานกับภาคประชาสังคมไทยเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในบริบทของพหุวัฒนธรรม

แมพเป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้ชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์”

 

วิสัยทัศน์


เป้าหมายสูงสุดในการทำงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรง งานกลุ่มชาติพันธุ์ คือ  ในอนาคตประชาชนจากประเทศพม่าจะต้องมีสิทธิอยู่อาศัยในบ้านเกิดเมืองนอนของตน เอง และมีสิทธิที่จะอพยพอย่างปลอดภัย  รวมทั้งผู้อพยพทั้งหมดจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ มีอิสรภาพ และได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน

 

วัตถุประสงค์  

  • เพื่อให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ  เป็นนโยบายที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง  ตามหลักสิทธิมนุษยชน

  • เพื่อให้ชุมชนแรงงานข้ามชาติสามารถร่วมกันพัฒนาให้มีสภาพการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

  • เพื่อลดการเลือกปฏิบัติและสร้างความเข้าใจอันดี ในเรื่องสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศปลายทาง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 14:56 น.

Comments   

0 #5 MAP 2559-02-08 10:10
Quoting พระสามติ๊บ:
ขอปรึกษาปัญหาด่วน


ติดต่อมาได้ที่ 053811202 ครับ จันทร์ถึงศุกร์ 9.00 -17.00
Quote
-2 #4 พระสามติ๊บ 2559-02-05 01:06
ขอปรึกษาปัญหาด่วน
Quote
-3 #3 พระสามติ๊บ 2559-02-05 01:05
มีเรื่องให้ช่วยเหลือด่วนด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายป รึกษา
Quote
-4 #2 อัจฉรา พาคำ 2557-07-05 17:45
แรงงานต่างด้าวได้ไปจ้างโบรกเกอร์รายงานตัว 90 วัน เมื่อ 8 เดือนมี่แล้ว ในราคา 2800 บ. 2000 เป็นค่าปรับล่าช้า ทั้งที่แรงงานต่างด้าวเอาไปจ้างก่อน due อีก 800 เป็นค่ารายงานตัวข้ามเขต ผ่านมาแล้ว 8 เดือนยังไม่ได้ passport คืน และยังไม่มีการต่อ 90 วัน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
Quote
-2 #1 มงคล เทพมงคล 2554-02-28 21:31
จากใจ ก็ขอแสดงความยินดีกันคนต่างด้าวที่ได้มีโครงการนี้ขิ ้นมาช่วยเหลือคนต่างด้าวหรือแม้แต่คนไทยเองก็ขอให้โค รงการนี้ได้ทำหน้าที่นี้ต่อไปเอาใจช่วยทีมงานทุกๆๆคน นะ จากคนไทยห้วใจต่างด้าว
Quote

Add comment


Security code
Refresh