รับสมัคร ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่) 2019

โครงการสื่อ(MMM) วิทยุชุมชน
ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่) 2019
รายละเอียดลักษณะงาน

สถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานีวิทยุชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสื่อของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) มีจุดประสงค์เพื่อการผลิตสื่อสำหรับให้ความรู้และเป็นสื่อการรณรงค์ในภาษาแรงงานข้ามชาติเช่น ภาษาพม่า ภาษาไทยใหญ่ นอกจากนั้น ยังทำการแปลภาษาของสื่อจากภาครัฐให้เป็นภาษาของแรงงานอีกด้วย ทั้งนี้โครงการสื่อเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการอื่นๆ ของมูลนิธิฯ ในการผลิตสื่อต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างสื่อของทางโครงการได้แก่ สารคดี หนังสือ นิตยสาร แผ่นพับ ซีดี วีดีโอซีดี และวิทยุชุมชน

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัคร ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่) 2019

รับสมัคร ผู้ประสานงานภาคสนาม โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน

โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน [CHE]

รายละเอียดลักษณะงาน

ผู้ประสานงานภาคสนาม CHE 2019

 

1.หน่วยงาน: โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน [Community Health and Empowerment-CHE] 

โครงการ CHE มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเข้าถึงระบบการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ รวมการถึงการป้องกันและดูแล ตลอดจนการเคลื่อนไหวของชุมชน การศึกษา การรณรงค์และส่งตัว รวมถึงโรค HIV/AIDS และวัณโรค

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัคร ผู้ประสานงานภาคสนาม โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน

รับสมัคร ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)

โครงการสื่อ(MMM) วิทยุชุมชน

ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)

รายละเอียดลักษณะงาน

สถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานีวิทยุชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสื่อของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อ  การผลิตสื่อสำหรับให้ความรู้และเป็นสื่อการรณรงค์ในภาษาแรงงานข้ามชาติเช่น ภาษาพม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่   และจะมีการขยายขอบเขตไปยังภาษาของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ อื่นๆตามความเหมาะสม  ภารวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  นอกจากนั้นยังทำการแปลภาษาของสื่อจากภาครัฐให้เป็นภาษาของแรงงานอีกด้วย  ทั้งนี้โครงการสื่อเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการอื่นๆของมูลนิธิฯในการผลิตสื่อต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างสื่อของทางโครงการได้แก่  สารคดี  หนังสือ  นิตยสาร แผ่นพับ ซีดี วีดีโอซีดี และวิทยุชุมชน

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัคร ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)