จดหมายเปิดผนึก วันที่ 18 ธันวาคม 2550 วันแรงงานข้ามชาติสากล จ. เชียงใหม่

เขียนโดย Super User on . Posted in Open Letters

เนื้อหาของจดหมายเปิดผนึก

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ  (North Labour Network)
29/10 หมู่ 5 ต. ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ)
โทร/โทรสาร 053-103560   มือถือ 086 – 912-2164

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker