20160905 121051

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเด็กไร้สัญชาติ” ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 MG 2185


โดยวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้นั้นเพื่อให้อาสาสมัค ผู้ปกครองที่มีปัญหา และครูที่มีเด็กเป็นเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียน รวมถึงเจ้าหน้ามูลนิธิ เพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์ และแรงงาน เพื่อให้ รู้แนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งทำความเข้าใจกับนะโยบาย ให้ชัดเจน ให้มีความรู้ วิเคราะห์เป็น สำหรับนำไปใช้ในพื้นที่ได้จริงๆ เพื่อให้เค้าสามารถ ช่วยแนะนำ ในพื้นที่ของเค้าได้ถูกต้อง

 MG 2187

 MG 2195

ผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ มีครูจากหลายโรงเรียนเช่น โรงเรียนสันป่าสัก โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน วัดเชียงยืน และโรงเรียนอื่นๆ รวมสิบโรงเรียน ดีเจมูลนิธิแมพ กลุ่มแรงานสามัคคี แรงงานบางส่วนที่เป็นผู้ปกครอง และอาสาสมัคร รวมแล้วประมาณ 50 คน

 MG 2210

 MG 2205

 MG 2217

การประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ โอกาสและแนวทางในการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ โดย นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอหัวหน้าสำนักทะเบียนอำเภอหางดง และผู้ตรวจการทะเบียนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ การจัดการปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ โดย นายสันติพงษ์ มูลฟอง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลคนไร้สัญชาติและกำหนดสถานะบุคคล และกระบวนการวางแผนในการจัดการปัญหาคนไร้สัญชาติร่วมกันต่อไป

 MG 2240

 

 MG 2228