ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 738
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1489
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1357
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 2231
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2208
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2274
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2198
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2270
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2205
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2288