ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 917
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1684
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1549
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 2440
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2411
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2491
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2381
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2488
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2413
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2481