ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 471
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1138
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1045
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 1894
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1852
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1878
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1902
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1928
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1877
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1934