ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 819
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1592
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1457
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 2345
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2317
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2389
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2294
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2381
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2308
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2389