ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 396
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1013
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 923
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 1736
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1697
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1732
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1782
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1773
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1758
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1801