ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 559
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1250
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1162
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 2018
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1995
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2035
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2019
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2065
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2002
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2082