ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 654
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1373
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1272
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 2125
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2110
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2161
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2116
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2176
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2102
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2200