ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 114
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 614
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 549
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 1372
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1348
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1391
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1389
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1446
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1403
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1420