หยุด 1 วัน “หนึ่งเสียงของคุณ เพื่อสิทธิของพวกเรา”

จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010

 

หยุด 1 วัน

“หนึ่งเสียงของคุณ เพื่อสิทธิของพวกเรา”

 

ใน ประเทศไทย มีจำนวนแรงงานทำงานบ้านมากกว่า 200,000 คน แรงงานเหล่านี้มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า ลาว และกำพูชา แรงงานเหล่านี้มักถูก
กดขี่ หรือ ไม่ได้รับความยุติธรรมจากนายจ้าง แรงงานทำงานบ้านส่วนมากไม่มีวันหยุดที่ไม่ถูกหักค่าจ้าง บางคนไม่มีแม้แต่วันหยุด ส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และส่วนหนึ่งไม่ได้รับแม้แต่ค่าจ้างเลย!
   แรงงานทำงานบ้าน ไม่ถูกมองว่าเป็นอาชีพ แต่กลับถูกยอมรับให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบงานภายในบ้านใน ฐานะแม่บ้าน แรงงานทำงานบ้านไม่ได้การยอมรับว่าเป็นคนทำงาน แต่ถูกมองเป็นผู้รับใช้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ซึ่งนี้เป็นสาเหตุทำให้แรงงานทำงานบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน อีกทั้ง แรงงานทำงานบ้านไม่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆ
   พวกเขาต้องการที่จะเปลี่ยน...ต้องการสิทธิที่ถูกต้อง...และการยอมรับจากคนในสังคมในฐานะคนทำงานคนหนึ่ง
...วันหยุดอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ โดยได้รับค่าจ้าง.....

   คุณ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงและร่วมรณรงค์ในกิจกรรมครั้งนี้ ผ่านการลงรายชื่อในโปสการ์ดใบนี้ และส่งกลับมายังมูลนิธิ MAP
   วันแม่ บ้านสากล ในวันที่ 28 สิงหาคม 2009 นี้ แรงงานทำงานบ้านจะนำโปสการ์ดเหล่านี้ไปมอบให้กระทรวงแรงงาน เพื่อสิทธิแรงงานที่ยุติธรรมที่พึงมีแก่แรงงานทำงานบ้าน

......ขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้นะคะ......

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :

พิมพ์ (ภาษาไทย,ภาษาไทยใหญ่) 0869219139

MaiMai (ภาษาพม่า) 0856159653

Batz: (English, ไทย ): 0815956123

www.mapfoundationcm.org

Aquino signs ILO convention to protect domestic workers' rights

Aquino signs ILO convention to protect domestic workers' rights
31-May-12, 8:29 AM | Veronica Uy, InterAksyon.com

MANILA, Philippines - Good news for domestic workers. President Benigno Aquino III has signed the International Labor Organization (ILO) Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers, while the House of Representatives passed on second reading the Kasambahay Bill or the National Domestic Workers Bill.

อ่านเพิ่มเติม: Aquino signs ILO convention to protect domestic workers' rights