จดหมายเปิดผนึกเสนอข้อเรียกร้องเชิงมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไซโคลนนากิสในพม่าอย่างเร่งด่วน โดย ANM และ MMN 4 มิ.ย. 2551

จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010

Download PDF: จดหมายเปิดผนึกเสนอข้อเรียกร้องเชิงมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไซโคลนนากิสในพม่าอย่างเร่งด่วน โดย  ANM และ MMN 4  มิ.ย. 2551

จดหมายเปิดผนึก วันที่ 18 ธันวาคม 2550 วันแรงงานข้ามชาติสากล จ. เชียงใหม่

เนื้อหาของจดหมายเปิดผนึก

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ  (North Labour Network)
29/10 หมู่ 5 ต. ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ)
โทร/โทรสาร 053-103560   มือถือ 086 – 912-2164

อ่านเพิ่มเติม: จดหมายเปิดผนึก วันที่ 18 ธันวาคม 2550 วันแรงงานข้ามชาติสากล จ. เชียงใหม่