การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกนายจ้างยึดบัตรประจำตัว

กรณีแรงงาน 2 คนสามีภรรยา ทำงานที่สวนส้มแห่งหนึ่งที่อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทำงานกับนายจ้างมาจะครบ 3 ปี แต่ไม่เคยได้ค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย ผู้ชายได้ค่าจ้างวันละ 220 บาท ผู้หญิงได้ค่าจ้างวันละ 190 บาท ทำให้มีรายได้ไม่พอในการเลี้ยงชีพ แรงงานต้องการออกจากงาน เพื่อทำงานที่ใหม่ และขอเปลี่ยนนายจ้าง แต่แรงงงานทั้งคู่ถูกนายจ้างได้ยึดเอกสารประจำตัวของแรงงานเอาไว้ ทำให้แรงงานไม่สามารถไปทำงานกับนายจ้างคนใหม่ได้ เมื่อลูกจ้างขอเอกสารประจำตัว นายจ้างไม่ยอมคืนให้

อ่านเพิ่มเติม: การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกนายจ้างยึดบัตรประจำตัว

International Youth Day 2017

 

0001

เนื่องในวันที่ 20 กันยายน 2560 ทางโครงการ RFA ในฐานะตัวแทนมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ ที่จัดขึ้นโดย องค์กรมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน(Help Without Frontiers) ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านความรู้ ความสามารถ และความกล้าแสดงออก ของทั้งเยาวชนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะเด็กชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว   โดยภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เยาวชนได้เข้าร่วมแสดงออก

อ่านเพิ่มเติม: International Youth Day 2017

การอบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพแกนนำแรงงาน (Leadership Training)

โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง (RFA) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ( MAP ) ได้มีการจัดอบรมให้กับแกนนำแรงงานในเชียงใหม่ ณ โรงแรมสินธนารีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพแกนนำแรงงาน (Leadership Training)

โครงการการศึกษาและเอกลักษณ์ประจำตัวบุคคล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

001 (3)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางโครงการการศึกษาและเอกลักษณ์ประจำตัวบุคคล ที่อยู่ภายใต้ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP FOUNDATION) ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 คน

อ่านเพิ่มเติม: โครงการการศึกษาและเอกลักษณ์ประจำตัวบุคคล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง